Betongyári mérlegek karbantartása

Február 27

Az erőmérőcellákkal felszerelt mérlegek lényegesen kisebb mértekű karbantartási igénnyel rendelkeznek, mint a tisztán mechanikus (körpályás)...

Általános

Az erőmérőcellákkal felszerelt mérlegek lényegesen kisebb mértekű karbantartási igénnyel rendelkeznek, mint a tisztán mechanikus (körpályás), illetve a hibrid kivitelűek. Általánosan elmondható azonban, hogy ez esetben is ügyelni kell arra, hogy a mérlegeket ne terheljék túl. Ez például bekövetkezhet úgy is, hogy javítási szándékkal rámásznak a megtöltött cementmérlegre, amely már esetleg a tartály önsúlya, a cement súlya és a karbantartó személy súlyát együtt nem bírja. Az alkalmazott erőmérőcellák általában 25%-os túlterhelést viselnek el, ami azt jelenti, hogy ebben a megnövelt mérési tartományban még lineárisan alakítják át a mechanikai terhelést villamos jellé. A túlterhelt erőmérőcella általában az alábbi módon szokott meghibásodni: A gyárilag beépített kompenzáló bélyegek levállása esetén jelentősen megváltozik a terhelés nélkül mérhető cella nullpontja. Az ilyen esetekben sokszor elegendő a mérleg újrapontosítása, és szerencsés esetben nem kell cellát cserélni. A túlterhelés miatt a mérőbélyegek közük néhány leválik a mérőtestről, ezáltal a terhelés során „kúszni” kezd, azaz a kezelő azt érzékeli, hogy a mérlegek ürítése után nem megy vissza nullára, illetve kinullázás, majd újra terhelést követően ismételten nullától eltérő ürítési érték következik be. Ilyenkor az egyetlen megoldás a cellacsere. A legegyszerűbben észlelehető hiba a cella „nyilt törése”, mely természetesen a cella cseréjét igényli.

Az erőmérőcellák egyébként különösebb karbantartást nem igényelnek, de két dologra –az említett túlterhelésen kívül- fokozottan ügyelni kell:

  • a keverő nagynyomású mosóval történő tisztításánál közvetlenül ne irányítsunk vizet az erőmérőcellára, különösen ne a cellakábel tömszelencéjére,
  • ha lakatosipari munkák vannak a gépen, akkor hegesztésnél a föld-elektródát úgy helyezzük fel, hogy az erőmérőcellákon áram ne folyhasson át, azaz a testet a lehető legrövidebb úton földeljük le.

Tartálymérleg karbantartása

A cementmérleg esetében az ürítő-pillangószelep és a keverő közti műanyag (vagy textil) összekötő gyakran „elbetonosodik” a cement és keverőből visszacsapodó víz, illetve a mindig jelenlévő pára miatt. Ilyenkor az összekötő olyan merevvé válhat, hogy elhúzza mérleget és az erőmérőcella a terhelőerőnek egy részét nem érzékeli, azaz a mérleg kevesebbet mutat a valóságosnál. Olyan is előfordul, hogy az említett „elbetonosodás” miatt a keverő rázkodása már nem elhanyagolható mértékben hat vissza a mérlegre. Ezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a mérlegkijelzők digit értékeit összehasonlítjuk álló, illetve bekapcsolt keverőmotor mellett. Fontos még ügyelni arra, hogy a cementmérleg porzsákja is tiszta (rugalmas) legyen, ugyanis a cementmérleg töltésekor a csigával adagolt cement ki akarja szorítani a levegőt a mérlegből, mely levegőmennyiség ha nem tudja elhagyni a mérleget, akkor a tartályt képes félre nyomni, amely ugyancsak mérési hibát okoz. Ugyanez a hiba a mérleg ürítését is lelassíthatja, ugyanis a teljesen légzárt tartályból még nyított pillangószelep mellett is csak nagyon lassan ürül ki a cement a kialakult vákuum miatt.

Ezek után megjegyzendő, hogy az említett porzsákot és összekötőt legalább naponta óvatos ütögetéssel, rázással ki kell tisztítani! Ha csak kiszereléssel végezhető el a szükséges tisztítás, akkor a visszaszerelésnél ügyelni kell arra, ne legyen feszes az összekötő, és a tartály szabadon mozoghasson!

Vízmérleg esetében kevesebb gondról beszélhetünk, itt elsősorban a leeresztő szelep működtetőjének akadására kell ügyelni.. A tartálymérlegeket a mozgás miatt ki kell kötni (különösen akkor, ha 1 vagy 2 db húzó típusú erőmérőcellán lógnak). A kikötés többféle megoldású lehet, de egyik hiba az, hogy lekontrázott laza kötést -csupán vélt gondosságból- megszüntetik azzal, hogy alaposan lerögzítik a mérlegtestet. Evvel akár 20-30%-os mérési hibát is lehet okozni! A vegyszermérleg legkényesebb eleme a viszonylag kis átmérőjű szerelvények (szelepek, töltőcsonkok stb.) érzékenysége a fagypont alatti hőmérsékletre (befagyásra). A burkolatlan üzem esetén ilyenkor külön fűtésről kell gondoskodni, melyhez sokszor elegendő egy 150VA-os izzó melegítő hatása. A szivattyúkör napi ellenőrzése, légtelenítése és fagyállóval történő kondiciónálása a napi karbantartási feladatokat jelenti a téli időszakban. Az adalékanyag szalagmérlegének erőmérőcelláira konzolok vezetik a súlyterhelést, ezért ezeket kell ellenőrizni. A menetes orsóra szerelt „S”-cellák akkor mérnek korrektűl, ha helyzetük függőleges, illetve a szalag ürítésekor tapasztalható szalag-mozgásából eredő „hinta-mozgást” a cella minden irányból képes tolerálni, melyet a felfüggesztés csapágyazása biztosít. Az adagolórendszer, illetve a tartálymérlegek ürítőrendszere pneumatikus működtetésű. A levegőrendszert a kompresszortól a szelepekig mindig üzemképes állapotban kell „tudni”, hiszen enélkül nincs betongyártás. A pneumatika kifogástalan működtetése alapvetően a levegő-előkészítőn múlik, mely mintegy gondoskodik a levegő megfelelő állapotáról. Az előkészítőben mindig kell lenni műszerolajnak, ezt naponta ellenőrizni kell! Ide vonatkozó ellenőrzési feladat még a kompresszor kontrolálása, annak szükségszerű pára leeresztése. A mérlegek erőmérőcelláit elektronikus műszerek fogadják, erősítik a néhány millivoltos jelet, illetve erősítés után digitálisan jelzik ki a mért súlyértéket. A készülékek semmilyen különös karbantartást nem igényelnek, de por-, és vízvédelmük korlátozottsága (IP 52) miatt védeni kell őket a közvetlen víz, illetve porterheléstől. A műszerekben alkalmazott alkatrészek a használhatóságot kb. 0-40 oC közötti környezeti hőmérsékleti tartományban biztosítják, téli üzemben csak 20-30 perces bemelegedési idő után mérnek pontosan. Teljes téli leálláskor gondoskodni kell a készülékek un. tárolási hőmérsékletéről (0-5 oC), ha ez másként nem lehetséges, akkor szigetelőanyaggal (cell, papundekli stb.) kell a kültéri szekrénybe épített műszereket megvédeni a fagyástól!

MÉRLEGTECHNIKAI ÁTALAKÍTÁSOK

UNIBEK Kft. kecskeméti telephelyén működő ELBA 15 típusú betonüzem adalék-, és cementmérlegeinek átalakítását az alábbiakban ismertetjük. A régi mechanikus mérlegelemeket feljavítottuk (élpálya, ékek cseréje, tisztítások). A körpályás kijelző vonórudazatába egy-egy erőmérőcellát építettünk, amely így az erőösszevezetést követően képes a rudazatban ébredő erőt elektronikusan mérni. Figyelem! A mérlegek fent leírt átalakítása (hibridizálása) nem nélkülözi a továbbiakban sem a rendszeres gépészeti karbantartást! Legalább negyedévenként tisztítani kell a súrlódó felületeket, és javasolt a mérlegek pontosítása is legalább 6 havonta, illetve 10.000 m3-enként. Ügyelni kell továbbá arra is, hogy a mérlegeket ne terheljék túl. Ez például bekövetkezhet úgy is, hogy javítási szándékkal rámásznak a megtöltött cementmérlegre, amely már esetleg a tartály önsúlya, a cement súlya és a karbantartó személy súlyát együtt nem bírja. A cementmérleg esetében Cardinale (USA) gyártmányú, hasáb-erőmérőcellát alkalmaztunk, míg az adalékmérlegnél Smex gyártmányú „S” cellát. Az erőmérőcellák karbantartást nem igényelnek, de két dologra fokozottan ügyelni kell:

 

  • a keverő nagynyomású mosóval történő tisztításánál közvetlenül ne irányítsunk vizet az erőmérőcellára, különösen ne a cellakábel tömszelencéjére,
  • ha lakatosipari munkák vannak a gépen, akkor hegesztésnél a föld-elektródát úgy helyezzük fel, hogy az erőmérőcellákon áram ne folyhasson át, azaz a testet a lehetőlegrövidebb úton földeljük le.

 

Top